Documents & Reports

Search / Browse Documents


  

REFINE BY:

Specific Document Date Range

  • Showing 1 - 2 of 2 results
  • Display results in sets of
  • 10
  • 20
  • 50
Download To Excel [x]
Republic of Armenia programmatic fiscal work supporting effective fiscal management (English)

The objective of this report, which is the third in a series of programmatic public expenditure reviews (PPER), is to identify potential measures to strengthen public finances in line with the Government’s strategy to reduce fiscal risks and support budgetary consolidation. ... See More +

Working Paper ACS18362 JUN 20, 2016

Gyulumyan,Gohar; Shankar,Rashmi Disclosed

Republic of Armenia programmatic fiscal work supporting effective fiscal management : Հայաստանի Հանրապետությունը ծրագրային ֆիսկալ աշխատանքը աջակցելու արդյունավետ հարկաբյուջետային կառավարման (Armenian,Luhya)

The objective of this report, which is the third in a series of programmatic public expenditure reviews (PPER), is to identify potential measures to strengthen public finances in line with the Government’s strategy to reduce fiscal risks and support budgetary consolidation. ... See More +

Working Paper ACS18362 JUN 20, 2016

Gyulumyan,Gohar; Shankar,Rashmi Disclosed