Documentos e Relat�rios

Pursuing an innovative development pathway : understanding China’s NDC (Inglês)

Resumo

This report was prepared as part of the Partnership for Market Readiness (PMR) Policy Analysis Work Program which was launched to support countries’ efforts to determine post-2020 mitigation scenarios and identify packages of effective and cost-efficient...  Exibir mais +

Detalhes

 • Wang, Xueman; Peszko, Grzegorz; Brandon, Carter J.; Batmanian, Garo J.; Murisic, Maja; Zou, Ji; Sha, Fu; Qiang, Liu; Ward, John; Ritz, Robert; Jiang, Kejun; Chen, Wenying; Teng, Fei; Ke, Wang; Linwei, Liu; Xiu, Yang; Yi, Chen; Jingfu, Wang; Shuaixiong, Fu; Xueqin, Cui; Junling, Liu; YIying, Chen; Kemp, Luke;
 • 2016/11/01 23:07:05
 • Documento de trabalho;
 • 110555
 • 1
 • 1
 • China
 • Leste Asiático e Pacífico
 • 2016/11/28 23:07:28
 • Disclosed
 • Pursuing an innovative development pathway : understanding China’s NDC
Exibir mais +

Downloads

Completar relat�rio em Inglês

Vers�o oficial do documento (pode conter assinaturas, etc.)

*A vers�o do texto � um OCR incorreto e est� inclu�do unicamente em benef�cio de usu�rios com conectividade lenta.